Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

„Świadomy Senior – Bezpieczny Senior”

EMERYCI MUNDUROWI EMERYTOM CYWILNYM udzielają wskazówek na kolejnym spotkaniu „Świadomy Senior–Bezpieczny Senior”, pod patronatem Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

W myśl idei, jaka przyświeca przedsięwzięciu EMERYCI MUNDUROWI EMERYTOM CYWILNYM „Świadomy Senior–Bezpieczny Senior”, 15 listopada 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, w którym uczestniczyło liczne grono emerytów i rencistów z Warszawy i okolic.

  • Pan insp. w st. spocz. Jan Strzeliński – Prezes Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej,
  • Pan mł. insp. w st. spocz. Marek Luty – Wiceprezes WO SKPP,
  • Pani mł. insp. w st. spocz. Małgorzata Chmielewska – psycholog policyjny.

Podczas 2-godzinnego wykładu prelegenci wskazali różne techniki jakimi posługują się przestępcy w celu wyłudzenia pieniędzy lub mienia oraz podali wskazówki, które pozwolą uniknąć zagrożenia. Dodatkowo Pan dr Krzysztof Kiełkiewicz – psycholog, przedstawił profil ofiary, którą najczęściej jest osoba serdeczna i empatyczna, ale także samotna, nieświadoma zagrożenia, nieasertywna lub zalękniona.

Spotkanie, zatytułowane „Ochrona Seniorów przed wyłudzeniami i oszustwami”, poprowadzili specjaliści z wszechstronnym policyjnym przygotowaniem zawodowym z zakresu prewencji kryminalnej, uzyskanym zarówno w Polsce jak i za granicą:

„Jestem niezmiernie wdzięczna wykładowcom za ich cenne wskazówki i rady. Uświadomili mi na jakie niebezpieczeństwa narażone jest środowisko seniorów, ale – co najważniejsze – dali niezbędne narzędzie do walki, a mianowicie: wiedzę!” – powiedziała Pani Wanda Orzeszek, Przewodnicząca Rady Seniorów Praga-Południe.

Seniorzy ochoczo uczestniczyli w spotkaniu, dzieląc się różnymi historiami i przestrogami. Na koniec nie zabrakło również ciepłych słów skierowanych do prelegentów oraz organizatorów – przedstawicieli Rady Programowej „Świadomy Senior–Bezpieczny Senior”.

Pani Małgorzata Zdrodowska, Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podziękowała uczestnikom spotkania za aktywne uczestnictwo i zgłoszone kolejne tematy spotkań oraz Radzie Programowej za zaangażowanie i wskazanie właściwego kierunku działania, który spotyka się z pozytywnym odbiorem przez seniorów biorącym udział w tym przedsięwzięciu.

„Bez wsparcia Cywilnych i Mundurowych Organizacji skupiających emerytów, rencistów i inwalidów inicjatywa szerzenia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród seniorów oraz ich aktywizacja, nie byłaby możliwa” – podkreśliła Pani Dyrektor.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 13 grudnia 2022 r.

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura