Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Awanse generalskie 2015

Awanse generalskie 2015

 

Gen. insp. Krzysztof Gajewski

Gen. insp. Krzysztof Gajewski

Urodzony 17

kwietnia 1958 roku w Chełmnie.

Ukończył studia na kierunku politologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Służbę w Policji pełni od 1983 roku. Umiejętności zawodowe zdobywał i doskonalił na różnych stanowiskach w służbie kryminalnej. Odbył szereg kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu kierowania zespołami ludzkimi, a także kurs prawa w Szkole Inspektorów Policji we Francji oraz szkolenie dotyczące zwalczania przestępczości organizowane przez francuskie MSW. W styczniu 2012 roku został powołany na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Niedługo po nominacji objął obowiązki dowódcy policyjnej operacji zabezpieczenia turnieju finałowego UEFA EURO 2012. Od lutego 2015 r. sprawuje funkcję Komendanta Głównego Policji. Za swoje zasługi został uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi w 2001 r., Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę w 2009 r., Złotą Odznaką Zasłużony Policjant w 2006 r., Złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” w 2014 r.

 

 

Nadinsp. Irena Doroszkiewicz

Nadinsp. Irena DoroszkiewiczUrodzona 24 sierpnia 1965 roku w Białymstoku.

Ukończyła wyższe studia magisterskie na filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Służbę w Policji rozpoczęła 25 lat temu w Komisariacie II Policji w Białymstoku. Przeszła przez ówczesny Referat Kadr i Szkolenia KRP w Białymstoku i Zespół Prezydialny tejże komendy. W latach 1993-1994 uczęszczała do Studium Oficerskiego w Szczytnie. Od 1999 roku pełniła funkcje kierownicze w KWP w Białymstoku.

12 stycznia 2011 r. została powołana na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku. W lipcu 2013 r. Komendant Główny Policji powierzył insp. Irenie Doroszkiewicz obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, a 18 grudnia tego samego roku mianował ją na stanowisko komendanta wojewódzkiego tejże jednostki.  Pani Komendant otrzymała w 2003 roku Brązowy Krzyż Zasługi, w roku 2011 – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, a w 2012 roku – Srebrną Odznakę Zasłużony Policjant.

 

 

 

 

 

Nadinsp. Michał Domaradzki

Nadinsp. Michał DomaradzkiUrodzony 14 lipca 1973 roku w Skarżysku Kamiennej.

Jest magistrem politologii. Pracę w policji rozpoczął w 1992 roku, w pionie kryminalnym, w Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej.
W 1999 roku został Naczelnikiem Sekcji Kryminalnej. Kolejnym krokiem w jego karierze zawodowej było powołanie w 2003 roku na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego w Skarżysku Kamiennej, a w 2004 roku na stanowisko Komendanta tejże komendy.

Od 2006 roku do 2008 roku kierował Komendą Powiatową Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od 2009 roku był Zastępcą Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. W lutym 2010 roku otrzymał nominację na Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. W styczniu 2012 roku był powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji. Od 21 czerwca 2013 roku do 1 września 2014 roku sprawował funkcję Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Z dniem 2 września 2014 roku został powołany na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji.

 

 

 

 

Nadinsp. Cezary Popławski

Nadinsp. Cezary PopławskiUrodzony 19 października 1967 roku w Rajczy.

Ukończył Uniwersytet Łódzki na Wydziale Prawa i Administracji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz, na tej samej uczelni, Studium Zawodowe Zarządzanie w jednostkach Policji.

Służbę w Policji pełni od 1987 roku. Jest absolwentem Wyższego Kursu Obronnego w Akademii Obrony Narodowej. W trakcie dalszego doskonalenia   umiejętności   ukończył   szkolenie   na   temat zarządzania wyższą kadrą kierowniczą w Policji w Henry C. Lee College of Criminal Justice and Forensic Sciences w USA. Ukończył także kurs specjalistyczny dla dowódców operacji policyjnych zorganizowany przez WSPol w Szczytnie. Za swoje zasługi został odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi w 2011 r., Medalem Srebrnym  „Za długoletnią Służbę” w 2008 r., Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” w 2014 r. oraz Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”
w 2014 r.

Nadinsp. Cezary Popławski pełnił wiele funkcji kierowniczych w Policji. W lipcu 2013 r. Komendant Główny Policji powołał go na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu, a od lutego 2015 r. pełni funkcję Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

 

 

Nadinsp. Jarosław Sawicki

Nadinsp. Jarosław SawickiUrodzony 24 marca 1966 roku w Drezdenku.

Jest magistrem politologii, studia ukończył na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Jest również absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W 1991 r. zaczął pracę jako młodszy specjalista Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KRP w Gorzowie Wielkopolskim. We wrześniu 1995 r. objął stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu III Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W 1999 r. rozpoczął służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji. W 2001 roku objął funkcję Komendanta Komisariatu Policji I w Gorzowie Wielkopolskim. W 2002 r. został Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, a po czterech latach awansował na I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w tym samym mieście. W 2009 r. zajął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, a już rok później został Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W marcu 2013 r. awansował na I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W lipcu tego samego roku Komendant Główny Policji powołał go na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

 

 

Nadinsp. Krzysztof Zgłobicki

Nadinsp. Krzysztof ZgłobickiUrodzony 23 stycznia 1960 roku w Gdańsku.

Ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, ma tytuł magistra administracji. Odbył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania organizacją na Uniwersytecie Gdańskim. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie.

Od 1984 r. pracował jako inspektor Sekcji Operacyjno-Dochodzeniowej do walki z Przestępstwami Kryminalnymi Komisariatu III w Gdańsku, a w 1988 r., został kierownikiem Referatu Operacyjno-Dochodzeniowego do walki z Przestępstwami Kryminalnymi Komisariatu IV w Gdańsku. W 1990 r. awansował na stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KRP Gdańsk-Południe, rok później na Zastępcę Komendanta Rejonowego Policji Gdańsk-Śródmieście. Następnie pracował jako starszy specjalista Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP Gdańsk. W 1994 r. objął funkcję Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KRP Gdańsk. W 1999 r. zaczął pracę na stanowisku Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku, a w lipcu tego samego roku awansował na Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku. W 2006 r. został Komendantem Miejskim Policji w Słupsku. W 2011 r. – powierzono mu stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Od maja 2013 r. sprawuje funkcję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

 

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura