Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Informacja o stanie finansów Stowarzyszenia Generałów Policji RP

Informacja o stanie finansów Stowarzyszenia Generałów Policji RP według stanu na dzień 25 listopada 2015 roku.

Warszawa 02 grudzień 2015 roku

INFORMACJA
o stanie finansów Stowarzyszenia Generałów Policji RP według stanu na dzień
25 listopada 2015 roku.

Przed przedłożeniem Państwu Generałom stanu rzeczywistego sytuacji finansowej Stowarzyszenia, chcę wyjaśnić jej znaczenie, w sensie relacji i obowiązkiem przedłożenia przez Zarząd stosownych sprawozdań finansowych. Mianowicie, zgodnie zobowiązującym statutem sprawozdanie z realizacji finansów sporządza się w cyklu rocznym z wykazaniem stanu na dzień 31 grudnia każdego roku. Dostępność sprawozdania dla wszystkich członków realizowana jest poprzez publikowanie na stronie Stowarzyszenia. Figuruje tam taki dokument za rok 2014 i z upływem bieżącego roku zostanie zamieszczone sprawozdanie za rok 2015.

Zanim przejdę do części merytorycznej chcę poinformować Państwa Generałów, że organizacja nasza utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich, wynoszących 30 złotych miesięcznie. Wpływami z innych źródeł nie dysponujemy.

Co się z tym wiąże i w tym miejscu wypada, więc wspomnieć, że jakkolwiek nie jesteśmy w złej kondycji finansowej, to występuje problem niepłacenia składek członkowskich.

Według stanu na dzień 25 listopada nie płaci ich 19 członków. Przy czym zróżnicowany jest czasokres nie płacenie, w skrajnych przypadkach wynosi 2 lata. Jest też przypadek odwrotny, gdzie składkę uiszcza – bez takiego obowiązku członek honorowy – Pan Zdzisław Czarnecki.

Niezrealizowane z tego powodu wpływy, wynoszą ok. 8.000 złotych.

Ze strony Zarządu w najbliższym czasie zostanie podjęta kolejna akcja upomnieniowa, może bardziej dobitna, (na marginesie, takie są systematycznie podejmowane). W przypadku niepowodzenia, należy zastanowić się nad bardziej radykalnymi krokami statutowymi.

Przechodząc do meritum sprawy, to:

Stan finansów stowarzyszenia, według sprawozdania na dzień 31 grudnia 2014 roku, wynosił: 9817,05 PLN;

Wpływy w ciągu 11 miesięcy 2015 roku, wyniosły: 27.769 PLN;

Rozchód w tym samym czasie, wyniósł: 15.693 PLN;

Stan na dzień 30.11.1015 Roku – wynosi: 21.893 PLN.

Należy przy tym zaznaczyć, że w wykazanej kwocie zawarta jest wartość, wynosząca: 6890, – PLN, stanowiąca składki na dzisiejsze spotkanie, a którego to koszt zostanie pokryty po ostatecznym rozliczeniu.

Dla pełnej jasności wyjaśnić, że wykazanej wyżej kwocie wpływów i rozchodów, wystąpiła kwota: 7.847,- PLN, stanowiąca składki ubezpieczenia w PZU, ponieważ w przeszłości, wymienione składki były gromadzone na podstawowym koncie Stowarzyszenia, skąd następowała ich dalsza redystrybucja do ubezpieczyciela.

Aktualnie, problem ten już nie występuje (nie zniekształca obrazu finansów), bowiem składki nie są już gromadzone na ogólnym koncie Stowarzyszenia, a na wydzielonym z niego subkoncie.

Reasumując, na wpływy składają się:

  • Wpisowe i składki członkowskie;
  • Składki ubezpieczeniowe;
  • Wpłaty, na sfinansowanie dzisiejszego zebrania i towarzyszących mu uroczystości.

Po stronie rozchodów, wystąpiły, następujące rodzaje kosztów, odpowiednio w kwotach:

  • Nagrody upominki i kwiaty, na zewnątrz, związane z udziałem w przedsięwzięciach, z zakresu profilaktyki i podobnych, czy uroczystości okolicznościowe (kwiaty z okazji imienin, nominacji itp.) – kwota: 3.007,- PLN;
  • Wieńce i znicze – kwota: 1.665,- PLN;
  • Materiały biurowe – kwota: 2.364, – PLN;
  • Opłaty bankowe – kwota: 631, – PLN;
  • Opłaty pocztowe – kwota: 1.037, – PLN;
  • Koszty spotkań z przedstawicielami instytucji współpracujących – kwota: 1.100,- PLN;
  • Wymieniona wyżej kwota: 7.847,- PLN, stanowiąca składki ubezpieczenia w PZU.

 

 

Sporządził: H. Tokarski – nadinsp. w st. spocz.

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura