Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Komunikat Nr 10/2013

Komunikat Nr 10/2013

Komunikat Nr. 10/2013

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Stowarzyszenia Generałów  Policji Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia  4  grudnia 2013 r.

 

w  sprawie wyborów Zarządu   IV kadencji, tj. na lata 2013-2016

1. W wyniku przeprowadzonych wyborów do Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani:

nadinsp. w st. spocz .Leszek  Lamparski
nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki
nadinsp. w st. spocz. Adam Mularz
nadinsp. w st. spocz. Henryk  Tokarski
nadinsp.  w st. spocz. Tadeusz  Budzik

2. Zarząd  ukonstytuował się  w następujący  składzie:

nadinsp. w st. spocz. Leszek  Lamparski – Prezes
nadinsp. w st .spocz. Adam  Rapacki  –  wiceprezes
nadinsp. w st. spocz. Adam  Mularz  –  sekretarz
nadinsp. w st. spocz .Henryk  Tokarski  –  skarbnik
nadinsp. w st. spocz. Tadeusz  Budzik – członek zarządu.

3. Komunikat obowiązuje z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków

 

 

Protokółował: Zygmunt Andrzej Kowalczyk

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura