Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Konferencja pt. „Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelskim

Konferencja pt. „Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelskim”

W dniu 26 września 2016 r. z inicjatywy Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP odbyła się konferencja pt. „Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelskim”. Wzięło w niej około 200 uczestników reprezentujących środowiska policyjne, wojskowe, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, służb specjalnych, naukowe zajmujące się bezpieczeństwem. W panelach dyskusyjnych zabierali głos między innymi byli ministrowie Andrzej Milczanowski, Henryk Majewski, Janusz Zemke, Krzysztof Janik, Jerzy Jaskiernia, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Krzysztof Olkowicz, konstytucjonalista prof. Marek Chmaj i wielu innych wybitnych ekspertów.

Na podstawie debaty, wypowiedzi uczestników sformułowano następujące wnioski:
  1. wyrażono głęboką troskę o stan bezpieczeństwa Państwa
  2. zadeklarowano szerokie wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa zarówno w aspekcie wewnętrznym jak i zewnętrznym
  3. wskazano na potrzebę wykorzystania wiedzy i doświadczenia emerytów mundurowych
  4. wyrażono zaniepokojenie przejawami nierespektowania prawa w Polsce, w tym odbierania praw nabytych oraz stosowania odpowiedzialności zbiorowej
  5. Zaproponowano:
  • powołanie grupy roboczej do opracowania rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej żołnierzy i funkcjonariuszy,
  • zwrócenie się o włączenie przedstawicieli organizacji emerytów mundurowych do prac Forum Dialogu Społecznego (podstolik ds. służb mundurowych),
  • zacieśnienie współpracy z wyższymi uczelniami prowadzącymi wydziały bezpieczeństwa.

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura