Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

O dziedzictwie bezpieczeństwa wewnętrznego Suwalszczyzny dyskutowali eksperci

O dziedzictwie bezpieczeństwa wewnętrznego Suwalszczyzny dyskutowali eksperci

26 kwietnia z inicjatywy dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia, dr Marty Wiszniewskiej, została zorganizowana Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Dziedzictwo bezpieczeństwa wewnętrznego na obszarze Suwalszczyzny”. Celem spotkania było przede wszystkim stworzenie forum wymiany poglądów, refleksji i postulatów dotyczących bezpieczeństwa, zarówno w ujęciu historycznym, jak i w czasach współczesnych.

Organizatorzy konferencji zadbali, aby nabrała ona charakteru interdyscyplinarnego. Stąd też zaproszenie skierowano do podmiotów, które nie tylko prowadzą badania naukowe, ale do wszystkich instytucji prowadzących działalność na rzecz bezpieczeństwa ogólnokrajowego.

Inicjatywa Wydziału Ochrony Zdrowia spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony zewnętrznych instytucji. W jej proces organizacyjny, oprócz naszej Uczelni, włączyły się następujące podmioty:

  1. Akademia Humanistyczna w Pułtusku,
  2. Stowarzyszenie Generałów Policji RP,
  3. Podlaski Oddział Straży Granicznej,
  4. Augustowsko – Suwalskie Towarzystwo Naukowe,
  5. Archiwum Państwowe w Suwałkach,
  6. Muzeum Okręgowe w Suwałkach,
  7. Muzeum Historii Wigier w Starym Folwarku,
  8. Jednostka Wojskowa „Strzelec” w Suwałkach,
  9. 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej,
  10. Urząd Celny w Suwałkach.

Poziom konferencji zapewnili znakomici prelegenci w osobie: prof. dr hab. Agaty Tyburskiej, prof. dra Mariusza Róga, gen. Henryka Tokarskiego, dra Tomasza Naruszewicza, por. dypl. rezerwy Jarosława Wojciechowicza, mgra Tadeusza Radziwonowicza, prof. dra hab. Stanisława Naruszewicza, dra Leszka Sidorowicza i ppłk. dyp. Jarosława Oborskiego, których wystąpienia i referaty wzbudziły duże zainteresowanie zarówno wśród pozostałych uczestników konferencji, jak i studentów kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego.

Treści wystąpień i cały przebieg konferencji – mówi dr Marta Wiszniewska – stworzyły niecodzienną sposobność do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Poziom merytoryczny konferencji, jaki udało nam się osiągnąć, sprawił, iż chcemy kontynuować to przedsięwzięciu naukowe i  będziemy starać się nadać mu jeszcze większy wymiar.  Cieszy mnie ogromnie fakt, że w organizację tego spotkania z tak wielkim zapałem zaangażowali się studenci kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego zrzeszeni w Studenckim Kole Nauk Politycznych „Demokracja”. Za to im, z tego miejsca, serdecznie dziękuję i zachęcam do dalszej współpracy na rzecz rozwoju nauki i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

Źródło: pwsz.suwalki.pl

O dziedzictwie bezpieczeństwa wewnętrznego Suwalszczyzny dyskutowali eksperci

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura