Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „225 lat policji w Polsce”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „225 lat policji w Polsce”

W dniach 23-24 czerwca na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „225 lat policji w Polsce”.

Współorganizatorami Konferencji było Stowarzyszenie Generałów Policji RP.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „225 lat policji w Polsce”

24 czerwca 1791 roku Sejm Wielki przyjął Ustawę o Komisji Policji. Powołana jej przepisami instytucja pełniła głównie funkcje administracyjne, niemniej nowym zjawiskiem w organizacji aparatu państwowego była pierwsza formacja policyjno-porządkowa w postaci milicji policji. Korpus milicji został utrzymany podczas Insurekcji Kościuszkowskiej, kiedy Rada Najwyższa Narodowa postanowieniem z 30 czerwca 1794 roku potwierdziła etat „…korpusu milicji policyjnej z głów 400 składać się mającego”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „225 lat policji w Polsce”

W części otwierającej Konferencję wystąpił Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP nadinsp. w st. sp. Adam Rapacki. Gratulując organizatorom Konferencji podkreślił, że policja/milicja stała na straży porządku prawnego stanowionego przez rządzących ale zawsze realizowała zadania ochrony obywateli przed przestępcami. Dlatego nie wolno dyskredytować etosu służby milicjanta/policjanta. Dobrą ideą jest budowa pomnika upamiętniającego etos policyjnej służby. Gen. Rapacki przedstawił działania Generałów, Stowarzyszenia zmierzające do upamiętnienia losów policjantów zamordowanych w okresie II wojny światowej oraz inne realizowane społeczne projekty.

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura