Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Plan pracy Zarządu SGPRP na okres III kadencji 2010 – 2013

ZADANIA GŁÓWNE

1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia

2. Intensyfikacja współpracy z :

–          Komendą Główną Policji

–          Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji

–          Stowarzyszeniami:

·         Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych

·         Stowarzyszeniem Komendantów Policji

·         Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Katowicach

·         Warszawskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r.

·         Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

–          Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów

–          Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

–          Klubem Generałów Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej

3. Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz integracji środowiska generałów Policji (nadinspektorów, generalnych inspektorów)

4. Promocja problematyki bezpieczeństwa publicznego

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura