Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Porządek dzienny Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego SGPRP w dniu 15.10.2010 r.

Porządek dzienny Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2010 r.

– w pierwszym terminie 10.45

– w drugim terminie 11.15

 

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i protokolantów
 3. Zatwierdzenie porządku obrad i „regulaminu obrad”
 4. Wybór Komisji:
  – wyborczej
  – skrutacyjnej
  – mandatowej
  – uchwał i wniosków
 5. Sprawozdanie Zarządu
 6. Sprawozdanie Skarbnika
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i przedstawienie wniosku o udzielenie Absolutorium ustępującemu Zarządowi
 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
 9. Przedstawienie protokołu komisji mandatowej o ważności Walnego Zebrania
 10. Przyjęcie w głosowaniu jawnym wniosku o udzielenie absolutorium.
 11. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu
 12. Zgłaszanie Kandydatów do Komisji Rewizyjnej
 13. Dalszy ciąg dyskusji
 14. Wybory władz Stowarzyszenia
  – Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 15. Przedstawienie przez Komisję zgłoszonych uchwał i wniosków.
 16. Zgłaszanie uzupełnień
 17. Przyjęcie w głosowaniu jawnym uchwały przedstawionej przez Komisję
 18. Podsumowanie Walnego Zebrania
 19. Wolne wnioski
 20. Zamknięcie obrad

Warszawa dn. 17.06.2010 r

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura