Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej w sprawie rządowego projektu ustawy (…)

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego(…) – druk sejmowy nr 1061

 

Poniżej prezentujemy stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej (SKPP) w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin – druk sejmowy nr 1061.

Stanowisko SKPP zostało przesłane do: Klubu Parlamentarnego PO, Klubu Parlamentarnego PSL, Klubu Poselskiego .Nowoczesna, Koło Poselskiego Unii Europejskich Demokratów, Kancelaria Sejmu RP.

Treść pisma zawiera również apel (wniosek/postulat) o podjęcie poselskiej interwencję w sprawie pozbawianych stanowisk i zwalnianych policjantów przyjętych do służby przed 1990 rokiem.

Członkowie Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej 15 grudnia 2016 r. skierowali również wniosek w sprawie ww. projektu ustawy (druk sejmowy nr 1061) do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Pliki do pobrania

Stanowisko SKPP z dnia 02 grudnia 2016 r.

pismo SKPP z dnia 15 grudnia 2016 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura