Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Stowarzyszenie Generałów Policji RP na naradzie służbowej w WSPol

Stowarzyszenie Generałów Policji RP na naradzie służbowej w WSPol

Podczas odprawy służbowej kadry kierowniczej Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Chwaliński przedstawił informację dotyczącą Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponad 400 osób, w tym Komendant Główny Policji, komendanci miejscy powiatowi i rejonowi wysłuchali historii powstania, realizowanych zadaniach i planach na przyszłość.

Już w 1995 roku trwały dyskusje na powołaniem Klubu Generałów. Dopiero po kilku latach, tj. w 2003 r. zaproponowano Komitet Założycielski w składzie: gen. Edward Kłosowski, gen. Leszek Lamparski, gen. Krzysztof Jabłoński, gen. Wiesław Stach i gen. Zbigniew Chwaliński.

Pierwsze zebranie założycielskie stowarzyszenia odbyło się 14 kwietnia 2004 roku. W dniu 25 listopada tego roku miało miejsce I Walne Zebranie Wyborcze, w trakcie którego wybrano władze:

 • Leszek Lamparski – Prezes,
 • Zbigniew Chwaliński –wiceprezes,
 • Edward Kłosowski –skarbnik,
 • Eugeniusz Szczerbak – członek,
 • Tadeusz Pietrzak – członek.

Od 2014 roku prezesem jest Adam Rapacki, wiceprezesem Tadeusz Budzik, sekretarzem Adam Mularz, skarbnikiem Henryk Tokarski i członkiem Leszek Lamparski. Według danych, do stowarzyszenia należy 66 członków i 8 honorowych.

Główne cele Stowarzyszenia Generałów Policji RP to:

 • ochrona czci, godności i honoru polskiego policjanta oraz integrowanie oficerskiego środowiska policyjnego,
 • wspieranie Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych innych instytucji i organizacji w działaniach na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • upowszechnianie patriotycznych tradycji i historii polskich służb policyjnych oraz prezentowanie oblicza współczesnej Policji i jej osiągnięć w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa i jej obywateli,
 • działanie na rzecz kształtowania prestiżu służby policyjnej, społecznego zaufania,
 • integracja społeczna i kulturalna generałów policji w służbie czynnej i w stanie spoczynku, budowanie więzi międzypokoleniowej pomiędzy weteranami policyjnej służby a młodym pokoleniem policjantów,
 • podejmowanie pomocy członkom stowarzyszenia i ich rodzinom w sytuacjach trudnych życiowo.

Stowarzyszenie część zadań statutowych realizuje również klasach o profilu policyjnym. Współpracę w tym zakresie koordynuje gen. w st. spoczynku Tadeusz Budzik.

Stowarzyszenie angażuje się w propagowanie historii w środowisku policyjnym poprzez wydawnictwa: Historia Policji – wydawnictwa, książki, upamiętnianie pomordowanych i poległych policjantów w latach 1939-1945, Wielkopolska, Śląsk, Łódzkie, powiatowe inicjatywy, np. Sępólno Krajeńskie, powiaty w Lubelskiem, Białostockiem, Podkarpacie. Wydawnictwo – Generałowie Policji.

Jednym z kluczowych zadań jest również współpraca ze stowarzyszeniami działającymi w służbach mundurowych: Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych, NSZZ Policyjnych, Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych, podobnymi organizacjami generałów Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, różnymi stowarzyszeniami środowisk służb specjalnych.

Ważnym przedsięwzięciem stowarzyszenia jest przyznawanie raz w roku specjalnej nagrody Stowarzyszenia Generałów Policji RP dla najlepszego oficera, komendanta jednostki Policji. Ponadto przygotowane zostaną pakiety informacyjne dla każdej klasy o profilu policyjnym w szkołach w całej Polsce. Wśród materiałów znajdą nagrania z inscenizacją o pracy policji II RP i ich losach w okresie II wojny światowej.

Nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Chwaliński, podsumowując swoją wypowiedź podkreślił, aby środowisko policyjne wykorzystywało doświadczenie, wiedzę i potencjał generałów Policji będących w stanie spoczynku. Wśród zadań możliwych do wykonania dla dobra służby mogą znaleźć się analizy, opinie, spotkania z młodzieżą.

 

zdjęcia: nadkom. Michał Wiśniewski

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura