Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Uchwała nr 01/2013 r.

Uchwała nr 01/2013 r.

Uchwała nr 01/2013 r.

Walnego  Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia

Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

z  dnia 4  grudnia  2013 r.

w sprawie przyjęcia nowelizacji  Statutu Stowarzyszenia Generałów Policji

Rzeczypospolitej Polskiej

 

  1. Przewodniczący Komisji Statutowej nadinsp. w st. spocz. Tadeusz BUDZIK przedstawił ostateczny tekst zmian po uwzględnieniu zgłoszonych w czasie dyskusji propozycji Walnemu Zebraniu  Sprawozdawczo-Wyborczemu.
  2. W głosowaniu jawnym proponowane zmiany zostały przyjęte jednogłośnie.
  3. Zobowiązuje się nowo wybrany Zarząd do zgłoszenia zmian /nowelizacji/ w Krajowym Rejestrze Sądowym zgodnie z obowiązującym prawem.
  4. Dokonane zmiany Statutu stanowią integralny część uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Statutowej

nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Budzik

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków

nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Chwaliński

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura