Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Uchwała nr 03/2013

Uchwała nr 03/2013

Uchwała Nr 03/2013

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 4 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu ds.95.rocznicy powstania Policji Państwowej
oraz 10.rocznicy utworzenia Stowarzyszenia Generałów Policji RP

 

W związku z przypadającą w br. 95.rocznicą powstania Policji Państwowej i 10.rocznicą utworzenia Stowarzyszenia Generałów Policji RP oraz szerokiego włączenia w przedsięwzięcia podejmowane przez Komendę Główną Policji, postanawia się:

§1.

Powołuje się Zespół ds. uczestnictwa i organizacji przedsięwzięć związanych z 95.rocznicą Policji Państwowej oraz 10.rocznicą utworzenia Stowarzyszenia Generałów Policji RP.

§2.

Na przewodniczącego Zespołu powołuje się nadinsp. w st. spocz. Henryka Tokarskiego.

§3.

Przewodniczący Zespołu nawiąże ścisłą współpracę z Komitetem Organizacyjnym Komendy Głównej Policji do spraw organizacji 95.rocznicy Policji Państwowej i przedstawi Zarządowi do dnia 31.01.2014 r .skład Zespołu SGP RP oraz projekt progamu w tym zakresie do akceptacji.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków

nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Chwaliński

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura