Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

UCHWAŁA Nr 06/2013

UCHWAŁA Nr 06/2013

UCHWAŁA  Nr 06/2013

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia

Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 4 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. upowszechniania problematyki bezpieczeństwa publicznego
i współpracy ze szkołami prowadzącymi klasy o profilu policyjnym.

 

  1. Powołuje się Zespół upowszechniania problematyki bezpieczeństwa publicznego i współpracy ze szkołami prowadzącymi klasy o profilu policyjnym w składzie 3.osobowym.
  2. Przewodnictwo Zespołu powierza się nadinsp. w st. spocz. Tadeuszowi BUDZIKOWI, który w tym przedmiocie współpracuje ze służbami Komendy Głównej Policji i Zespołem PaT – kierowanym przez insp. Grzegorza Jacha.
  3. Przewodniczący przedstawi do akceptacji projekt planu przedsięwzięć i proponowany skład Zespołu do dnia 25 lutego  2014 r.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków

nadinsp. w st. spocz. Zbigniew  CHWALIŃSKI 

 

Protokółował:ZAK

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura