Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Uchwała nr 08/2013

Uchwała nr 08/2013

Uchwała nr  08/2013

Walnego Zebrania Stowarzyszenia Generałów  Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia  4  grudnia  2013 r.

w sprawie  ufundowania indywidualnej nagrody
w XIV  Międzynarodowym Turnieju  Policji Konnej w roku 95.rocznicy  Policji  Państwowej
i 10.rocznicy utworzenia Stowarzyszenia Generałów Policji RP.

 

§1.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Generałów  Policji  RP przyjęło uchwałę  o ufundowaniu indywidualnej nagrody rzeczowej  dla Zwycięzcy w  XIV Międzynarodowym Turnieju Policji Konnej  w  Częstochowie.

§2.

Organizatorem Turnieju  o zasięgu międzynarodowy jest Komenda Miejska Policji w  Częstochowie.

§3.

Turniej nadzoruje Komisja Konkursowa zgodnie  z wymogami dla tego rodzaju  przedsięwzięć.

§4.

Wartość nagrody rzeczowej ustala się na kwotę do 1.200,00 PLN  /jeden tysiąc dwieście  złotych/,wyasygnowanej ze składek członkowskich.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków

nadinsp. w st. spocz. Zbigniew CHWALIŃSKI

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura