Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Udział Prezesa Stowarzyszenia Generałów Policji RP nadinsp. w st. spocz. Adama Rapackiego w VIII. Europejskim Kongresie Gospodarczym

Udział Prezesa Stowarzyszenia Generałów Policji RP nadinsp. w st. spocz. Adama Rapackiego w VIII. Europejskim Kongresie Gospodarczym

W dniu 19 maja podczas VIII. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w panelu „Podatki. Korupcja i szara strefa – jak uzdrowić system” aktywny udział wziął Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki.

Pan Generał podzielił się doświadczeniami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości godzącej w ekonomiczne interesy skarbu państwa. Wskazał na potrzebę wprowadzenia konkretnych rozwiązań prawnych, organizacyjnych ograniczających szarą strefę w Polsce, poprawiających skuteczność zwalczania patologii w tym obszarze.

W dyskusji wzięli również udział:
Krzysztof Burnos – Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Iwona Dybał – Prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali
Leszek Wieciech – Prezes, Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego
Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, Global Compact W Polsce
Zbigniew Liptak – Partner w EY

Na zakończenie dyskusji głos zabrał i omówił plany działania Ministerstwa Finansów Minister Paweł Szałamacha.

VIII. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura