Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Wniosek o nadanie honorowego członkostwa SGP RP księdzu Prałatowi Stefanowi Komorowskiemu

Wniosek o nadanie honorowego członkostwa SGP RP księdzu Prałatowi Stefanowi Komorowskiemu

Zgodnie z §17 statutu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu regionalnej toruńsko-poznańskiej grupy generałów Policji RP, wniesiono o przedstawienie na Walnym Zebraniu Członków uchwały o ustanowienie członkiem honorowym Stowarzyszenia księdza Prałata Stefana Komorowskiego, Kapelana Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Poznaniu.

Ksiądz Prałat Stefan Komorowski, urodzony 26 lipca 1946 roku, wyświęcony na kapłana 25 maja 1972 roku, jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku współpracował ze służbami państwowymi przy organizacji pielgrzymek Jana Pawła II do Polski i przy organizacji różnych imprez kościelnych i państwowych na terenie Poznania i Wielkopolski. Decyzją Arcybiskupa Jerzego Stroby z dnia 10 października 1990 roku został kapelanem Wielkopolskiej Policji, a dekretem Biskupa Polowego RP z dnia 10 lutego 2009 został mianowany Kapelanem Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Poznaniu całej Archidiecezji Poznańskiej.

Przez te wszystkie lata jest zawsze z policjantami w chwilach radosnych i tych smutnych. Jako proboszcz Parafii św. Jerzego w Poznaniu aktywnie działa, aby ten kościół był kościołem policyjnym w pełnym tego słowa znaczeniu. W kościele ważne miejsce zajmuje urna z ziemią z cmentarza zamordowanych polskich policjantów w Miednoje. Na terenie obok kościoła jest wielki pomnik upamiętniający zamordowanych i poległych policjantów wielkopolskich w latach 1939-1945. Ksiądz Prałat Stefan Komorowski razem z generałami Zenonem Smolarkiem i Zdzisławem Centkowskim pracował na rzecz upamiętnienia pomordowanych policjantów w okresie II wojny światowej i ich uhonorowania. Obecnie w kościele tym odbywają się liczne spotkania z młodzieżą szkolną i akademicką, na których przedstawiane są tragiczne, wojenne losy wielkopolskich policjantów.

Od chwili powstania Stowarzyszenia Generałów Policji RP ksiądz Stefan Komorowski aktywnie uczestniczy w regionalnych spotkaniach generałów policji grupy toruńsko-poznańskiej. Niektóre spotkania generałów policji odbywają się gościnnie u niego, zawsze poprzedzane oddaniem hołdu pod pomnikiem pomordowanych policjantów. Ksiądz Stefan Komorowski wspólnie z toruńskim kapelanem, księdzem Stanisławem Kardaszem, przyczyniają się do integracji środowiska naszego Stowarzyszenia i do lepszej realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Generałów Policji RP.

Stowarzyszenie ma w osobie księdza Prałata Stefana Komorowskiego wielkiego przyjaciela, aktywnie wspierającego. Jest wspaniałym człowiekiem, kapłanem, od dziesiątków lat związanym z naszym środowiskiem. W pełni zasługuje na ustanowienie go honorowym członkiem Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zbigniew Chwaliński
nadinsp. w st. spocz.

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura